سدل رینگ پلاستیکی

عملیات کاربردی از پکینگ پلاستیکی زین اسبی : 1 - جذب ، شستشو و برج دفع 2- خدمات کاغذ و خمیر کاغذ ، مانند جذب مواد سفید کننده گیاهی 3- بهترین جایگزین چند منظوره مناسب برای پکینگ زین اسبی سرامیکی
ادامه مطلب