پکینگ Hi Flow Ring

hi flow ring packing
Hi Floe Ring Packing

 

پکینگ : های فلو رینگ : Hiflow® ring 

پکینگ برج اسکرابر با عملکرد بالاست . از جمله مزایای این پکینگ : 

نوع شبکه قوی و پایداری مکانیکی بالای پکینگ می باشد ،
لذا وزن کم پکینگ و پایداری مکانیکی بالای پکینگ ؛ ما را قادر می سازد بدون پشتیبانی از پکینگ واسطه دیگر ؛ از ارتفاع پکینگ شده بالا استفاده کنیم .


ظرفیت بالای جریان گاز و مایع ، افت فشار بسیار کم ، جریان بسیار کم دیواره ها و حساسیت کم در برابر آلودگی و رسوب ( رسوب گیری بسیار ناچیز ) ، کاربرد پکینگ Hiflow را مشخص می نماید

لزوم استفاده از پکینگ hiflow ring : 

اگر پکینگ Hiflow جایگزین پکینگ معمولی در برج شود ، می توان سرعت جریان در ستون های موجود را به میزان قابل توجهی افزایش داد یا مصرف انرژی را به میزان قابل توجهی کاهش داد .

 

پکینگ های فلو رینگ