پکینگ پال رینگ در کجا استفاده می گردد ؟؟

پکینگ پال رینگ در کجا استفاده می گردد ؟؟
عمدتا پکینگ پال رینگ مورد استفاده در دو رنگ سفید و رنگ مشکی تولید می گردد . لذا در برخی موارد مخصوصا برج ها خنک کننده به علت وجود املاح و رسوبات موجود در آب ، هنگام تشکیل رسوب بر روی پکینگ های با رنگ مشکی بهتر دیده می شود و پکینگ های با رنگ مشکی هنگامی که رسوب بگیرند مشخص شده و نسبت به رسوب زدایی و شستشوی پکینگ ها می توان زودتر و بهنر اقدام نمود و راندمان برج را حفظ کرد . در پکینگ های فلزی و استیل پکینگ پال رینگ رنگ طبیعی خود را دارد و همان رنگ فلز مورد نظر خود را نمایان می کند .
ادامه مطلب